Text/HTML

You must be in Edit Mode to enter content, and then you can use the Module Action Menu or Module Action Buttons to manage content

Cơ cấu tổ chức

Ban giám hiệu

Họ và tên: Nguyen Đức Son
Chức vụ: Hiệu Trưởng
Trình độ chuyên môn: Đại học
Di động: 0987334083
Họ và tên: Kiều Thị Thanh Thuyết
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Trình độ chuyên môn: Đại học
Di động: 0985683073
Họ và tên: Lê Viết Sinh
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm

Các tổ chuyên môn

Họ và tên: Đàm Thị Anh Lan
Chức vụ: Tổng Phụ trách Đội
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm
Di động: 0976872540
Họ và tên: Phạm Phú Đạt
Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm
Họ và tên: Võ Văn Phú
Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm
Di động: 0386976280
Họ và tên: Lê Thị Cẩm Thùy
Chức vụ: Tổ phó chuyên môn
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm
Di động: 0365002835
Họ và tên: Lê Hồng Lâm
Chức vụ: Tổ phó chuyên môn
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm
Họ và tên: Hồ Nguyễn Anh Thuận
Chức vụ: Trưởng ban Thanh tra
Họ và tên: Nguyễn Văn Tùng
Chức vụ: Giáo viên
Họ và tên: Lê Quốc Hội
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm Lịch sử
Họ và tên: Huỳnh Thị Hà
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Sư phạm
Họ và tên: Nguyễn Thị Xuân Thùy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Sư phạm
Di động: 0372889323
Điện thoại: 0966848861
Họ và tên: Hồ Thị Thu Nhi
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Sư phạm
Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Hương
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Ngữ văn
Họ và tên: Nguyễn Thị Ý Nhi
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Ngữ văn
Họ và tên: Lê Thị Hoa
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Toán
Họ và tên: Nguyễn Thị Tiên
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Sinh học
Họ và tên: Đoàn Thị Thu Thúy
Chức vụ: Giáo viên
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Toán
Họ và tên: Ngô Thị Thu
Chức vụ: Nhân viên Kế toán
Trình độ chuyên môn: Đại học Kế toán
Họ và tên: Nguyễn Thị Bàng
Chức vụ: Nhân viên Y tế trường học
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Y khoa

Text/HTML

You must be in Edit Mode to enter content, and then you can use the Module Action Menu or Module Action Buttons to manage content

Thông báo mới

Tên Video
* Nam Trà My quê tôi

Liên kết web

ngân hàng đề kiểm tra

Bản quyền thuộc Trường PTDTBT THCS Trà Leng
Địa chỉ: Thôn 3 xã Trà Leng huyện Nam Trà My tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0987.334.083 - 0981.087.778
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)