Thông tin - Thông báo

Phòng chống tham nhũng THCS Trà Leng, 20/02/2023, Lượt xem:121
QĐ Phòng chống tham nhũng
Đọc tiếp
Quyết định phân công nhiệm vụ văn phòng THCS Trà Leng, 26/04/2022, Lượt xem:395
Đọc tiếp
Quyết định thành lập Hội đồng chấm bài kiểm tra cuối HKII THCS Trà Leng, 26/04/2022, Lượt xem:398
Đọc tiếp
Quyết định thành lập Hội đồng coi kiểm tra cuối HKII THCS Trà Leng, 26/04/2022, Lượt xem:405
Đọc tiếp
Quyết định thành lập tổ sao in đề kiểm tra cuối HKII THCS Trà Leng, 26/04/2022, Lượt xem:399
Đọc tiếp
Quyết định thành lập Hội đồng kiểm duyệt đề kiểm tra cuối HKII THCS Trà Leng, 26/04/2022, Lượt xem:419
Đọc tiếp
Quyết định thành lập hội đồng ra đề kiểm tra cuối HKII THCS Trà Leng, 26/04/2022, Lượt xem:420
Đọc tiếp
Kế hoạch tổ chức kiểm tra cuối HKII THCS Trà Leng, 19/04/2022, Lượt xem:457
Đọc tiếp
Thông báo về việc hoàn thiện hồ sơ để tham gia hội thi giáo viên giỏi cấp huyện.giỏi cấp THCS Trà Leng, 09/11/2021, Lượt xem:364
Hoàn thiện hồ sơ
Đọc tiếp
Thông báo về việc hoàn thiện hồ sơ để tham gia hội thi giáo viên giỏi cấp huyện.giỏi cấp THCS Trà Leng, 09/11/2021, Lượt xem:354
Hoàn thiện hồ sơ
Đọc tiếp
Đánh giá chuẩn nghệp nghiệp giáo viên THCS Trà Leng, 08/06/2021, Lượt xem:520
Đọc tiếp
Thông báo về việc chạy thử nghiệm website tại trường Quản trị Hệ thống, 03/06/2016, Lượt xem:1065
Đọc tiếp

Thông báo mới

Tên Video
* Nam Trà My quê tôi

Liên kết web

ngân hàng đề kiểm tra

Bản quyền thuộc Trường PTDTBT THCS Trà Leng
Địa chỉ: Thôn 3 xã Trà Leng huyện Nam Trà My tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0987.334.083 - 0981.087.778
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)