Thông tin - Thông báo

Quyết định phân công nhiệm vụ văn phòng THCS Trà Leng, 26/04/2022, Lượt xem:345
Đọc tiếp
Quyết định thành lập Hội đồng chấm bài kiểm tra cuối HKII THCS Trà Leng, 26/04/2022, Lượt xem:344
Đọc tiếp
Quyết định thành lập Hội đồng coi kiểm tra cuối HKII THCS Trà Leng, 26/04/2022, Lượt xem:350
Đọc tiếp
Quyết định thành lập tổ sao in đề kiểm tra cuối HKII THCS Trà Leng, 26/04/2022, Lượt xem:350
Đọc tiếp
Quyết định thành lập Hội đồng kiểm duyệt đề kiểm tra cuối HKII THCS Trà Leng, 26/04/2022, Lượt xem:362
Đọc tiếp
Quyết định thành lập hội đồng ra đề kiểm tra cuối HKII THCS Trà Leng, 26/04/2022, Lượt xem:366
Đọc tiếp
Kế hoạch tổ chức kiểm tra cuối HKII THCS Trà Leng, 19/04/2022, Lượt xem:408
Đọc tiếp
Thông báo về việc hoàn thiện hồ sơ để tham gia hội thi giáo viên giỏi cấp huyện.giỏi cấp THCS Trà Leng, 09/11/2021, Lượt xem:316
Hoàn thiện hồ sơ
Đọc tiếp
Thông báo về việc hoàn thiện hồ sơ để tham gia hội thi giáo viên giỏi cấp huyện.giỏi cấp THCS Trà Leng, 09/11/2021, Lượt xem:309
Hoàn thiện hồ sơ
Đọc tiếp
Đánh giá chuẩn nghệp nghiệp giáo viên THCS Trà Leng, 08/06/2021, Lượt xem:469
Đọc tiếp
Thông báo về việc chạy thử nghiệm website tại trường Quản trị Hệ thống, 03/06/2016, Lượt xem:1024
Đọc tiếp

Thông báo mới

Tên Video
* Nam Trà My quê tôi

Liên kết web

ngân hàng đề kiểm tra

Bản quyền thuộc Trường PTDTBT THCS Trà Leng
Địa chỉ: Thôn 3 xã Trà Leng huyện Nam Trà My tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0987.334.083 - 0981.087.778
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)