Chi tiết tin

Đánh giá chuẩn nghệp nghiệp giáo viên

Người đăng: THCS Trà Leng Ngày đăng: 16:34 | 08/06 Lượt xem: 616

BIỂU MẪU 04

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN

CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

Trường PTDTBT THCS Trà Leng, huyện Nam Trà My

Số lượng giáo viên được đánh giá: 7

Quận/Huyện/Tp,Tx Nam Trà My Tỉnh/Thành phố Quảng Nam

Thời gian đánh giá (ngày, tháng, năm): 20 tháng 05 năm 2021

1.      Kết quả xếp loại đánh giá của cơ sở giáo dục phổ thông

TT

Họ và tên

Kết quả đánh giá của tiêu chí

Chưa đạt (CĐ); Đạt (Đ); Khá (K); Tốt (T)

Xếp loại

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Phạm Phú Đạt

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

K

T

T

2

Dương Thị Việt

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

K

T

3

Nguyễn Văn Tùng

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

K

K

T

4

Võ Văn Phú

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

K

T

K

K

T

5

Hồ Nguyễn Anh Thuận

T

K

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

K

K

T

6

Đàm Thị Anh Lan

T

T

T

T

T

T

T

K

T

K

T

T

T

T

K

T

7

Lê Thị Cẩm Thùy

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

K

T

K

K

T

2. Đánh giá chung về năng lực giáo viên

a)     Điểm mạnh:

- Chấp hành tốt, gương mẫu chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước.

- Sử dụng tốt phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực

- Tất cả các thành viên trong trường làm việc nhiệt tình, hoàn thành mọi công tác, kế hoạch cấp trên đề ra.

b)      Những vấn đề cần cải thiện:

             - Chuyên môn giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.

   - Khả năng sử dụng ngoại ngữ trong giảng dạy, giao tiếp còn nhiều hạn chế

            c) Hướng phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu:

-  Cần tự trau dồi thêm năng lực chuyên môn bản thân để thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy.

-  Thường xuyên ứng dụng công nghệ thông tin hơn trong việc dạy học.

 

 

Trà Leng, ngày 21 tháng 05 năm 2021

HIỆU TRƯỞNG

( đã kí )

Nguyến Đức Sơn

 

Tác giả: Trường PTDTBT THCS Trà Leng

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Thông báo mới

Tên Video
* Nam Trà My quê tôi

Liên kết web

ngân hàng đề kiểm tra

Bản quyền thuộc Trường PTDTBT THCS Trà Leng
Địa chỉ: Thôn 3 xã Trà Leng huyện Nam Trà My tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0987.334.083 - 0981.087.778
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)